Välkommen till filmstudions årsmöte!

Årsmöte

Välkommen till filmstudions årsmöte på Sagabiografen den 24/3 2022 kl. 18.00, före filmvisningen.