Full försäljning av medlemskort

Nu ökar vi försäljningen av medlemskort igen till fullt antal

Nu ökar vi försäljningen av medlemskort igen till fullt antal. Köp sker enbart vid visningstillfällena från och med 24 februari. Det kommer tyvärr inte längre vara möjligt att reservera eller förköpa kort. Det är först till kvarn och köp vid visningstillfällena som gäller. Vi kommer återigen också att sälja 3-kort från och med filmvisningen den 7/4, förutsatt att kort då finns kvar.

Möjligheten att ta med en gäst finns dock inte under vårterminen.