Förändringar med anledning av nya restriktioner

I och med de nya restriktionerna som presenterades 10 januari 2022, har vi beslutat följande:

Första filmtillfället har flyttats från 27/1 till 10/2. Filmen CODA som skulle ha visats den 27/1 visas som sista film 5/5. 

Försäljningen av antalet medlemskort begränsas till 80 st, till att börja med. Det innebär att vi fyller enbart hälften av biografens 161 platser. Tanken är att vi ska kunna ha en tom sittplats på var sida även om vi är i sällskap. 

Vi rekommenderar munskydd vid inträde och utträde från biografen. 

Det är viktigt att vi alla hjälps åt och stannar hemma vid minsta tecken på symptom.  

Kravet på covidpass och id-handling kvarstår. 

I samband med att man får sitt medlemskort visar man upp covidpass. Därefter räcker det att visa upp medlemskort och id-handling vid filmvisningarna. 

Vår förhoppning är att kunna utöka antalet platser med försäljning av “3-filmskort“ från och med filmvisningen den 24/3. Denna möjlighet kommer att meddelas i förväg via mejl och här på hemsidan.