Enkät gällande kompenserande filmvisning i höst

Enkät gällande kompenserande filmvisning i höst

Filmstudion vill ge er som under våren -20 betalat medlemsavgift tillfälle att se filmer under hösten -20 för att kompensera vårens uteblivna visningar.

Föreningen undersöker för närvarande möjligheten till detta och därför vill vi gärna veta vad som passar dig bäst. Vänligen fyll i denna enkät https://forms.gle/hTxfTd2HKUeJnxXr7
Vi ber er att vara uppmärksamma på att vi kommer skicka mer information och frågor via e-post.