Ekonomisk redogörelse, revisions- och verksamhetsberättelse 2022

Här är föreningens ekonomiska redogörelse, revisions- och verksamhetsberättelse för 2022

Ekonomisk redogörelse 2022


Revisionsberättelse 2022


Verksamhetsberättelse 2022