Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse 2019

Här är föreningens ekonomiska redogörelse och revisionsberättelse för 2019

Ekonomisk redogörelse

Revisionsberättelse